BAD

BAD

Våre team på totalrenovering av bad- og våtrom involverer snekkere, flisleggere, elektrikere, rørleggere og malere. Normalt bruker vi 2-3 uker på totalrenovering av et bad- og våtrom. Vi tilbyr fast pris og garanterer ferdigstillelsestidspunkt. Arbeidet utføres i tråd med et stadig mer omfattende og komplisert regelverk for å sikre at våtromsnormen (Norsk standard) ivaretas, og du får all dokumentasjon med bilder ved ferdigstillelse. Vi gir 5 års garanti på våre bad- og våtrom.

Det gjennomføres en kostnadsfri befaring med vår prosjektleder når det passer best for deg som kunde – der vi sammen ser på muligheter og løsninger, samt ønsker og behov. På den måten blir du godt informert om hvordan totalrenoveringen av ditt bad- og våtrom skal forekomme og tidsperspektivet. I etterkant av befaringen vil det bli utarbeidet et helt uforpliktende tilbud basert på ønsket stilvalg, økonomiske rammer og ønske om tidspunkt for gjennomføring.

Ved å benytte ABE overlater våre kunder ansvaret til oss fra planlegging til ferdigstillelse av bad- og våtrom. Som kunde hos oss vil du få tildelt en fast prosjektleder som vil være din konaktperson gjennom hele renoveringsprosessen. Prosjektleder vil underveis informere deg om fremdrift og ivareta dine ønsker og krav, samt sørger for at alle involverte håndverkere kommer til riktig tid og i riktig rekkefølge. Dette gir oss større effektivitet og deg som kunde raskere ferdigstillelse. Videre følger prosjektleder opp med all påkrevd dokumentasjon.

Dette i kombinasjon med tilbakemeldinger fra våre kunder kan vi trygt bekrefte at vi er en seriøs og solid aktør i markedet, som prioriterer deg som kunde og sikrer kvalitet på arbeid som utføres i ditt bad- og våtrom.